Tanssi ammatiksi?

Raportissa esitetään selvityskohteita, joista osaan saadaan vastaus muun muassa Taiteen keskustoimikunnan julkaisemassa, tanssialan koulutusta koskevassa kyselytutkimuksessa (Tilastotietoa taiteesta nro 36). Tanssialan opiskelijoiden ikä, pohjakoulutus, työllistymi¬nen ja siirtyminen korkeamman asteen opintoihin tulee kuitenkin vielä selvittää, jotta saataisiin tiedot vähintään kuuden viimeisen vuoden aikana opintonsa aloittaneista. Lisäksi tanssialalla tulisi kiinnittää huomioita koulutuksen laatuun, jolla tarkoitetaan kou¬lutuksen sisältöä, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Tekijät:
Kirsi Heimonen, Terhi Heino, Samuli Roininen, Merja Snellman, Kaija Suorsa-Aarnio ja Tarja Yoken

Vuosi:
2007

ISBN:
978-952-13-3111-4

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Tanssi ammatiksi? (pdf)