Työvaltainen koulutus - mahdollisuus toiminnalliselle oppijalle

Työammattihanke käynnistettiin vuoden 2004 lopussa ja sitä jatkettiin syksyyn 2006 asti. Projektin tarkoituksena on edelleen kehittää työssäoppimisen käytäntöjä ja kokeilla uusia malleja työvaltaisen koulutuksen toteuttamiseksi ja perustutkinnon tai sen osien suorittamiseksi. Projektin avulla voidaan tukea opiskelijoita, joille perustutkinnon suorittaminen perinteisessä ammatillisessa koulutuksessa on erityisen tuen tarpeen tai muiden syiden vuoksi liian haastavaa. Julkaisussa kuvataan Työammattihankkeessa toteutettuja työvaltaisia koulutuksia kunkin koulutuksen järjestäjän näkökulmasta. Lisäksi julkaisussa on mukana kuvaus Koutsi-projektista, jossa on kehitetty työvaltaisen koulutuksen malleja sekä opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa että aikuisten koulutuksessa.

Tekijät:
Kaija Miettinen (toim.)

Vuosi:
2007

ISBN:
978-952-13-3274-6

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Työvaltainen koulutus - mahdollisuus toiminnalliselle oppijalle (pdf)