Värikkäät oppilaamme

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan oppilaiden erilaiset oppimistyylit tulee ottaa huomioon. Lukion opetussuunnitelman perusteet edellyttävät, että opiskelija saa tilaisuuksia kokeilla ja löytää oppimistyylilleen sopivia opiskelumuotoja. Opetushallitus käynnisti vuonna 2004 Erilaiset oppijat – yhteinen koulu -hankkeen. Julkaisussa kuvataan Kuopiossa kehitettyä Luotsi-mallia, jonka keskeisiä elementtejä ovat opettajien yhteistyö ja oppimistyylien hyödyntäminen inklusiivisessa opetuksessa. Malli antaa suunnittelun eväitä ja sovellusmahdollisuuksia muillekin opettajille. Kirja pyrkii antamaan eväitä yhteisöllisemmän toimintakulttuurin luomiseen kouluissa.

Tekijät:
Päivi Rimpiläinen ja Jarmo Bruun

Vuosi:
2007

ISBN:
978-952-13-3313-2

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Värikkäät oppilaamme (pdf)