Yhteistyöllä osaamista – Opas työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun

Opas on käytännönläheinen työväline ja keskustelun herättäjä. Se auttaa työpaikkojen henkilöstöä ja koulutuksen järjestäjiä suunnittelemaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Opas on tarkoitettu niille työpaikkojen ja koulutuksen järjestäjien edustajille, jotka vastaavat työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelusta.

Oppaan avulla työpaikalla tapahtuva oppiminen kytketään yrityksen tai muun organisaation nykyiseen ja tulevaisuudessa tarvittavaan osaamiseen. Koulutuksen järjestäjälle opas on työväline laadukkaan oppimisen tukemiseen työpaikoilla ja kumppanuuden rakentamiseen koulutuksen järjestäjien ja työpaikkojen välillä.

Vuosi:
2007

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Yhteistyöllä osaamista – Opas työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun (pdf)