Nimi
Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus
Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen ja opiskelijaksi ottamisen perusteiden kehittäminen
Ammattiosaajan työkykypassi
Ammattiosaamisen näyttöjen kehittämisprojektien loppuraportti
Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavan toimielimen tehtävät ja toimintamalleja
Ammattiosaamisen näytöt - kokemuksia ensimmäiseltä kierrokselta
Ammattiosaamisen näytöt ja näyttötutkinnot vertailussa
Ammattistartti
Arvaanko vai arvioinko?
Arvioi, opi ja kehity
Arviointikokeilu II 2004-2007
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa 2
Julkisten kiinteistö-, kotityö-, siivous- ja toimitilapalvelualojen osaamistarveselvitys
Kansallisten näyttöaineistojen käyttökelpoisuus
KIELO
Kiinan koulutusjärjestelmä
Koppi - maaston raivaamisesta vertaisarviointiin
Koulutuksen määrälliset indikaattorit 2008
Koulutustoimikuntien osallistuminen koulutustarpeen ennakointiin
Kuvauksia koulutuksen keskeyttämisestä
Laatua ja vaikuttavuutta kansainvälistymisen johtamiseen
Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon ammatillisia tulevaisuudennäkymiä
Maahanmuuttajaoppilaat ja koulutus
Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat lukiokoulutuksessa 2008
Maahanmuuttajien opiskelu lukiossa
Matematiikan oppimistulosten kansallinen arviointi 6. vuosiluokalla vuonna 2007
Miksi jää sulaa?
Nuorten osallisuushanke
Näyttöaineistojen valmisteluprojektin loppuraportti
Näyttötutkinnot 1.1.2008
Näyttötutkintojen osat 1.1.2008
Näytöt oppimisen ohjaajana ja ammatillisen kasvun edistäjänä
On annettu hyviä numeroita
Ongelmalliset oppijat
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 2008
Opiskelijan arvioinnin hyviä käytäntöjä
Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeen 2003 - 2007 loppu- ja arviontiraportti
Osaanko? Uskallanko? Tottakai! – Opas koulujen kansainvälistämiseen
Peruskoulun 5., 7. ja 9. luokan oppilaiden koulukokemukset ja koettu terveys
Perusopetukseen valmistava opetus
Pintakäsittelyalan osaamistarpeiden ennakointi 2007
Pohjoismainen vertailu työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja ammattiosaamisen näyttöön perustuvasta opiskelijan arvioinnista
Selvitys aikuisten lukiokoulutuksesta vuonna 2007
Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen
Suomi toisena kielenä perusopetuksessa 2008
Suuntaviivat ja vapaan sivistystyön hanketoiminnan kehittyminen
Sähköä opetukseen!
Tietojenkäsittelyn perustutkinto, datanomi
Tuloksia ja johtopäätöksiä Koppi-hankkeesta 2002-2008
Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja oppimisen laadunvarmistus
Työssäoppimisen työsuojelu liiketalouden perustutkinnossa
Työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa - RAKTU2006
Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin, osat 1-4
Viestintä2020 – Audiovisuaalisen viestinnän ja kuvallisen ilmaisun perustutkintojen osaamistarpeiden ennakointi
Väliraportti - Selvitys ammattiosaamisen näyttöjen kehittämisestä
Yhdessä oppimaan
Yhteiseen ymmärrykseen tasa-arvosta