Ammattiosaajan työkykypassi

Ammattiosaajan työkykypassilla pyritään vaikuttamaan opiskelijoiden tottumuksiin. Ammattiosaajan työkykypassin tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta hyvinvoinnistaan opiskelun aikana ja sen jälkeenkin.

Ammattiosaajan työkykypassin avulla on tarkoitus saada kaikki oppilaitoksissa työskentelevät mukaan työkykytalkoisiin. Koko oppilaitoksen kulttuuria halutaan kehittää toiminta- ja työkykyä tukevaksi.

Ammattiosaajan työkykypassi suoritetaan ammatillisten opintojen aikana. Opiskelija voi kerätä opintojensa aikana passin tavoitteiden mukaisia suorituksia näihin kokonaisuuksiin opintoihinsa kuuluvista pakollisista, valinnaisista ja vapaasti valittavista
tutkinnon osista sekä harrastus- ja vapaa-ajantoiminnasta.

Ammattiosaajan työkykypassin myöntää opiskelijalle koulutuksen järjestäjä. 

Tekijät:
Opetushallitus

Vuosi:
2008

ISBN:
978-952-13-3767-3

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi, ruotsi

Julkaisu:
Ammattiosaajan työkykypassi (pdf)