Ammattiosaamisen näytöt ja näyttötutkinnot vertailussa

Ammattiosaamisen näytöt otettiin käyttöön 1.8.2006 jälkeen alkaneissa ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisissa koulutuksissa. Ammattiosaamisen näytöt ovat koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtilanteita tai työprosesseja. Tutkimuksen tavoitteena oli tehdä näkyväksi, mitkä ovat yhtäläisyydet ja erot kahdessa erilaisessa osaamisen osoittamistavassa, kun opiskelija suorittaa ammatillista perustutkintoa opetussuunnitelmaperusteisesti ja/tai tutkinnon- suorittaja näyttötutkinnon perusteiden mukaisesti. Vertailuaineisto koottiin viideltä eri alalta. Tutkimusaineisto koostui koulutuksen järjestäjiltä kerätystä asiakirja-aineistosta, haastatteluaineistosta sekä Webropol-kyselyllä kerätystä materiaalista. Tutkimukseen haastateltiin 20 ammattiosaamisen näyttöjen ja näyttötutkintojen asiantuntijaa sekä viittä johtajaa.

Tekijät:
Kirsi Kallioniemi, Martti Majuri, Seija Mahlamäki-Kultanen

Vuosi:
2008

ISBN:
978-952-13-3596-9

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Ammattiosaamisen näytöt ja näyttötutkinnot vertailussa (pdf)