Ammattiosaamisen näytöt - kokemuksia ensimmäiseltä kierrokselta

Ammattiosaamisen näytöt otettiin käyttöön 1.8.2006 jälkeen alkaneissa ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisissa koulutuksissa. Ammattiosaamisen näytöt ovat koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtilanteita tai työprosesseja. Koulutuksen järjestäjällä tulee olla asetettuna yksi tai useampi toimielin ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten. Selvityksessä kartoitetaan ammattiosaamisen näyttöjen tilannetta. Tutkimusaineisto koostui oppilaitoksilta kerätystä asiakirja-aineistosta sekä lomakekyselyllä ja haastatteluilla kerätystä materiaalista. Lisäksi kuvattiin kokemuksia, kehittämiskohteita ja hyviä käytäntöjä ammattiosaamisen näyttöjen käyttöönottamisesta. 

Tekijät:
Ari Jussila, Alpo Paavola ja Seija Mahlamäki-Kultanen

Vuosi:
2008

ISBN:
978-952-13-3592-1

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Ammattiosaamisen näytöt - kokemuksia ensimmäiseltä kierrokselta (pdf)