Ammattiosaamisen näyttöjen kehittämisprojektien loppuraportti

Näyttöaineistojen valmisteluprojektien, Oppimistulosten arvioinnin kehittämisprojektien, Hyvien näyttökäytäntöjen levittämisprojektien ja Koulutuksen järjestäjän arviointikäytäntöjen kehittämisprojektien toiminta vuosina 2006 ja 2007.

Ammattiosaamisen näytöt otettiin käyttöön 1.8.2006 jälkeen alkaneissa ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisissa koulutuksissa. Ammattiosaamisen näytöt ovat koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtilanteita tai työprosesseja. Selvityksessä tarkastellaan ammattiosaamisen näyttöjen kehittämisprojektien toimintaa vuosina 2006–2007. Esimerkkeinä käytetään seitsemän näyttö- aineistoprojektin, kuuden hyvien näyttökäytäntöjen levittämisprojektin, kuuden koulutuksen järjestäjän arviointikäytäntöjen kehittämisprojektin sekä neljän oppimistulosten arvioinnin kehittämisprojektin havaintoja ammattiosaamisen näyttöjen kehittämisestä ja käyttöönotosta. Aineistona käsitellään projektien laadullisen toiminnan loppuraportteja ja ESRA-järjestelmään toimitettuja määrällisiä raportteja. Selvitys on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella.

Tekijät:
Matti Kurikka

Vuosi:
2008

ISBN:
978-952-13-3698-0

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Ammattiosaamisen näyttöjen kehittämisprojektien loppuraportti (pdf)