Ammattiosaamisen näyttöjen vaikutus opettajan ja työpaikkaohjaajan työkuvaan

Ammattiosaamisen näytöt on otettu käyttöön kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa viimeistään elokuussa 2006 alkaneista koulutuksista. Ammattiosaamisen näytöt ovat osa opiskelijan arviointia. Näytöissä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut opintojen tavoitteet. Tutkimuksessa selvitetään, mitä vaikutuksia näytöillä on ollut opettajien ja työpaikkaohjaajien työkuvaan näyttöjen kehittämishankkeita toteuttaneissa oppilaitoksissa ja niiden työelämäverkostossa. Tutkimuksen aineisto on kerätty opettajilta ja työpaikkaohjaajilta kyselyllä ja haastatteluin. Tutkimushanke toteutettiin Opetushallituksen toimeksiannosta ja rahoitettiin ESR-varoin.

Tekijät:
Raili Hakala

Vuosi:
2007

ISBN:
978-952-13-3449-8

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Ammattiosaamisen näyttöjen vaikutus opettajan ja työpaikkaohjaajan työkuvaan (pdf)