Arvaanko vai arvioinko?

ARVAANKO VAI ARVIOINKO? opastaa aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taidon arviointiin. Opas on tarkoitettu arjen työkaluksi suomen kielen opettajille, ja se sisältää käytännönläheisiä ohjeita ja tehtäväesimerkkejä arvioinnin suunnitteluun ja toteutukseen. Se antaa ideoita myös siihen, kuinka arvioinnin saa luontevaksi osaksi opetusta, jolloin arvioijana ei ole vain opettaja vaan myös oppija. Oppaassa tarkastellaan kielitaitoa toiminnallisesta näkökulmasta: arvioinnin tarkoituksena on ensisijaisesti selvittää, kuinka hyvin kielenkäyttäjä selviytyy erilaisissa viestintätilanteissa ja millaista harjoitusta tasolta toiselle siirtyminen edellyttää.

Tekijät:
Marja Kokkonen, Saara Laakso ja Anni Piikki

Vuosi:
2008

ISBN:
978-952-13-3828-1

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Arvaanko vai arvioinko? (pdf)
Puhumisen näytesuoritukset