Arvioi, opi ja kehity

Ammattiosaamisen näyttöjen vertaisarviointi tukee koulutuksen järjestäjän näyttöjärjestelmää. Toisilta oppiminen, yhteiset arviointikeskustelut ja palautteen antaminen ovat käytännön välineitä työelämäyhteistyön tiivistämisessä ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisessa. Julkaisussa kerrotaan ammattiosaamisen näyttöjen vertaisarviointikokeiluista, vertaisarvioinnista opettajan työvälineenä ja ammattiosaamisen näyttöjen laadunvarmennuksen menetelmänä. Kokemukset ovat syntyneet kansallista oppimistulosten arviointia koskevassa Opetushallituksen kehittämishankkeessa.

Tekijät:
Mari Räkköläinen & Kirsti Stenvall

Vuosi:
2008

ISBN:
978-952-13-3633-1 (pdf)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Arvioi, opi ja kehity (pdf)