Julkisten kiinteistö-, kotityö-, siivous- ja toimitilapalvelualojen osaamistarveselvitys

Tämän selvityksen tulokset pohjautuvat pääasiassa syksyllä 2008 toteutettuun oppilaitoskyselyyn, joka suunnattiin kaikille taiteen perusopetusta tarjoaville oppilaitoksille. Mukana olivat myös vapaan sivistystyön oppilaitokset, mikäli ne tarjoavat lain tarkoittamaa taiteen perusopetusta. Oppilaitosrekisterin tietojen mukaan Suomessa oli lukuvuonna 2007–2008 yhteensä 465 taiteen perusopetusta järjestävää oppilaitosta.

Tekijät:
Opetushallituksen työryhmä

Vuosi:
2008

ISBN:
978-952-13-3837-3

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Julkisten kiinteistö-, kotityö-, siivous- ja toimitilapalvelualojen osaamistarveselvitys (pdf)