Kansallisten näyttöaineistojen käyttökelpoisuus

Selvityksen tavoitteena oli selvittää kansallisten näyttöaineistojen toimivuutta ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien, opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien tukimateriaalina ammattiosaamisen näyttöjen käyttöönottovaiheessa. Tiedot kerättiin haastattelemalla Opetushallituksen hallinnoimissa ns. arvioinnin kehittämisprojekteissa vuosina 2004–2006 toimineita opettajia, työpaikka- ohjaajia ja opiskelijoita. Selvitys on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella.

Tekijät:
Sari Roth ja Timo Myllymäki

Vuosi:
2008

ISBN:
978-952-13-3451-1

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Kansallisten näyttöaineistojen käyttökelpoisuus (pdf)