Koulutustoimikuntien osallistuminen koulutustarpeen ennakointiin

Koulutustoimikuntien tehtävänä on säädösten mukaan seurata, arvioida ja ennakoida edustamiensa alojen koulutuksen ja työelämässä tarvittavan osaamisen kehitystä. Kyselyllä selvitettiin koulutustoimikuntien osallistumista ennakointitoimintaan ja ehdotuksia ennakoinnin kehittämiseksi. Vastaukset saatiin kaikilta, yhteensä 34 koulutustoimikukunnalta. Tulokset on esitetty tässä raportissa.

Kaikki toimikunnat ovat jollakin tavoin osallistuneet ennakointiin. Osallistuminen tarkoittaa lausuntojen antamista kehittämissuunnitelmista ja valmisteluasiakirjoista, aloitteiden tekemistä, osallistumista ohjausryhmien toimintaan, tietojen kokoamista ja kehityksen seurantaa. Aktiivisuus ennakointitoiminnassa on vaihdellut toimikunnasta riippuen.

Tekijät:
Heli Kuusi

Vuosi:
2008

ISBN:
978-952-13-3866-3

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Koulutustoimikuntien osallistuminen koulutustarpeen ennakointiin (pdf)