Näytöt oppimisen ohjaajana ja ammatillisen kasvun edistäjänä

Ammattiosaamisen näytöt otettiin käyttöön toisen asteen ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa syksyllä 2006. Ne ovat osa arviointia, mutta niiden tavoitteet liittyvät laajemmin myös opetus- ja opiskelumenetelmien sekä työelämäyhteistyön kehittämiseen. Näyttötoimintaa on kehitetty ESR-rahoitteisissa ja OPH:n hallinnoimissa kehittämis- ja kokeiluprojekteissa; suuressa osassa oppilaitoksia se on kuitenkin uusi toimintamalli. Tällä tutkimuksella tuotettiin tietoa projekteihin osallistuneilta oppilaitoksilta, jotta näyttötoimintaa voitaisiin edelleen kehittää tavoitteita vastaavaksi. Tutkimus kohdistui opiskelijoihin ja se toteutettiin Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella.

Tekijät:
Arja Haapakorpi

Vuosi:
2008

ISBN:
978-952-13-3447-4

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Näytöt oppimisen ohjaajana ja ammatillisen kasvun edistäjänä (pdf)