Näyttöaineistojen valmisteluprojektin loppuraportti

Näyttöaineistojen valmisteluprojektien, Oppimistulosten arvioinnin kehittämisprojektien, Hyvien näyttökäytäntöjen levittämisprojektien ja Koulutuksen järjestäjän arviointikäytäntöjen kehittämisprojektien toiminta vuosina 2006 ja 2007

Selvityksessä tarkastellaan ammattiosaamisen näyttöjen kehittämisprojektien toimintaa vuosina 2006–2007. Esimerkkeinä käytetään seitsemän näyttöaineistoprojektin, kuuden hyvien näyttökäytäntöjen levittämisprojektin, kuuden koulutuksen järjestäjän arviointikäytäntöjen kehittämisprojektin sekä neljän oppimistulosten arvioinnin kehittämisprojektin havaintoja ammattiosaamisen näyttöjen kehittämisestä ja käyttöönotosta. Aineistona käsitellään projektien laadullisen toiminnan loppuraportteja ja ESRA-järjestelmään toimitettuja määrällisiä raportteja. Näyttöaineistojen valmisteluprojekteissa laadittiin tutkintokohtaiset näyttöaineistot kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Tekijät:
Matti Kurikka

Vuosi:
2008

ISBN:
978-952-13-3698-0

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Näyttöaineistojen valmisteluprojektin loppuraportti (pdf)