Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeen 2003 - 2007 loppu- ja arviontiraportti

Opetushallitus koordinoi vuosina 2003–2007 valtakunnallista oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishanketta. Kehittämishankkeen lähtökohtana oli ohjauspalveluiden saatavuuden, riittävyyden ja laadun takaaminen perusasteella, toisella asteella, aikuiskoulutuksessa sekä koulutuksen nivelvaiheissa. Ohjauksen kehittämishanke on kattanut alueellisesti lähes 300 kuntaa ja on vaikuttanut yli 350 000 oppilaan ja opiskelijan saamiin ohjauspalveluihin. Hankekokonaisuus on koostunut 48 aluehankkeesta. Kehittämishankkeet ovat saaneet rahoitusta Opetushallitukselta. Loppuarvioinnissa tarkastellaan, millä eri tavoilla hallituksen ja opetusministeriön strategia-asiakirjoissa luodut ohjauksen kehittämislinjaukset on kohdattu alueellisella tasolla.

Tekijät:
Sanna Mäkinen

Vuosi:
2008

ISBN:
978-952-13-3629-4

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeen 2003 - 2007 loppu- ja arviontiraportti (pdf)