Pintakäsittelyalan osaamistarpeiden ennakointi 2007

Tämä loppuraportti koskee Opetushallituksen toimeksiannosta suoritettua pintakäsittelyalan osaamistarpeiden ennakointia, joka toteutettiin vuosina 2006 - 2007. Ennakoinnin perustaksi tehtävät selvitykset on toteutettu yhteistyössä Maalariammattikoulun kannatusyhdistyksen ja Turun Ammattiopistosäätiön kanssa. Selvitysten perusteella ilmeni, että selvityshetkellä voimassa olevat opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteet vastaavat ammatillisilta osiltaan edelleen kohtuullisen hyvin työelämän tarpeita. Työelämän kritiikki kohdistui pääasiassa ainoastaan opetussuunnitelmien laajaalaisuuteen ja yleissivistävään osuuteen. Näitäkään ei toki pidetty kokonaan tarpeettomina, mutta yleinen käsitys oli se, että kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto ei ole kovin hyvin taannut kaikkien tutkinnon saaneiden varsinaista ammattitaitoa siten, että heillä olisi todelliset valmiudet täyttää työelämässä vaadittavat laatu- ja tuottavuusodotukset, ja syyksi epäiltiin liian vähäiseksi muodostunutta ammattiopetusaikaa. Selvityksistä ilmenee kuitenkin myös se, että työelämän edustajilla riittää hyvin ymmärtämystä nuoria, alalle tulevia työntekijöitä kohtaan, eikä heiltä työllistymisvaatimuksina edellytetä välttämättä muuta kuin ahkeruutta, säännöllisyyttä ja kohtuullisen hyvää käytöstä, mutta muutamat perusammattitaitoon liittyvät työtehtävät tulisi kuitenkin hallita lähes ”ammattimaisesti”, jotta tutkinnolle ja sen edellytyksenä opiskelulle voidaan antaa sille kuuluva arvostus.

Tekijät:
Heikki Haltia, Jaakko Lainio

Vuosi:
2008

ISBN:
978-952-13-3753-6

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Pintakäsittelyalan osaamistarpeiden ennakointi 2007 (pdf)