Yhteiseen ymmärrykseen tasa-arvosta

Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia laatimaan toimintansa kehittämiseen tarkoitetun tasa-arvosuunnitelman, jonka toteutumista tulee seurata ja tarkentaa säännöllisin väliajoin. Tämä opas antaa lähtökohtia ja ideoita tasa-arvotyöhön.

Tekijät:
Opetushallituksen työryhmä

Vuosi:
2008

ISBN:
978-952-13-3568-6

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Yhteiseen ymmärrykseen tasa-arvosta (pdf)