Tuloksia ja johtopäätöksiä Koppi-hankkeesta 2002-2008

Kansallista näyttöperusteista oppimistulosten arviointijärjestelmää on kehitetty Opetus-hallituksen koordinoimassa Koppi-hankkeessa vuodesta 2002. Kehittämishankkeessa sel-vitettiin, voidaanko kansallinen arviointitieto koota suoraan koulutuksen järjestäjän orga-nisoimista ammattiosaamisen näytöistä. Hankkeessa toteutettiin kaksi laajaa arviointiko-keilua, joissa näyttöperusteista arviointijärjestelmää testattiin käytännössä. Kokeiluissa ar-viointitieto saatiin suoraan kokeiluun osallistuneiden koulutuksen järjestäjän toteuttamista näytöistä.

Tekijät:
Mari Räkköläinen & Paula Kilpeläinen

Vuosi:
2008

ISBN:
978-952-13-3696-6

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Tuloksia ja johtopäätöksiä Koppi-hankkeesta 2002-2008 (pdf)