Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja oppimisen laadunvarmistus

Selvityksessä tarkastellaan laadunvarmistusta työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa ja oppimisessa. Mukana on tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksia työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta sekä haastatteluja työssäoppimisen laadunvarmistuksesta.

Laadunvarmistus ymmärretään koulutuksen järjestäjäyhteisöissä ja työpaikoilla hyvin laajasti. Koulutuksen laadun sisältö ja tarvittavat työvälineet ovat moninaisia ja ne vaihtelevat työelämän toimialojen, alueellisten tai paikallisten erityispiirteiden ja jopa toimipisteiden mukaan. Laadunvarmistuksen työvälineet ja tarve muuttuvat koulutusprosessien aikana.

Tekijät:
Kirsti Stenvall

Vuosi:
2008

ISBN:
978-952-13-3544-0

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja oppimisen laadunvarmistus (pdf)