Työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa - RAKTU2006

RAKTU2006 -hanke käynnistettiin Opetushallituksen aloitteesta vuonna 2006. Hankkeessa pyrittiin selvittämään Suomessa toteutettujen toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia talonrakennusalan työturvallisuusopetukseen. Selvityksen tavoitteena oli selvittää talonrakennusalan työturvallisuusopetuksen nykytilanne, sen kehittämistarpeita ja tehtyjä kehittämistoimenpiteitä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Suomessa. Tavoitteena oli lisäksi selvittää talonrakennusalan ammattilaisten käsityksiä ja asenteita työturvallisuudesta. Kyselyn kohderyhmän muodostivat talonrakennusalan opetusta antavat toisen asteen oppilaitokset, niiden talonrakennusalan opetusta antavat opettajat ja valmistumisvaiheessa olevat kolmannen vuosikurssin opiskelijat. Vertailuaineistona olivat RAKTU2000-hankkeen tulokset. Tiedot kerättiin opiskelija- ja opettajakyselyllä sekä yrityshaastatteluilla ja -kyselyllä.

Tekijät:
Tarja Mäkelä ja Liisa Jaakkonen

Vuosi:
2008

ISBN:
978-952-13-3570-9

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa - RAKTU2006 (pdf)