Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin

Opetushallitus on julkaissut kemian opetusta eri asteilla käsittelevän kirjan "Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin". Julkaisuun on koottu 47 artikkelia, jotka käsittelevät kemian opetuksen käytäntöä ja kemian opetuksen tutkimusta. Kirjoittajat ovat kemian opetuksen ja teollisuuden asiantuntijoita. Mukana on sekä nuoria kemian opettajia ja tutkijoita että pitempään kemian opetuksen kehittämisessä vaikuttaneita.

Kemian opetusta käsitellään kaikilla kouluasteilla: perusopetus, lukio ja ammatillinen koulutus sekä korkeakoulut. Eri koulutusasteilla tehdään runsaasti kemian opetuksen kehittämistyötä. Artikkelit antavat hyviä esimerkkejä käytännön opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi artikkeleita voidaan käyttää valtakunnallisten kemian opetuksen kehittämishankkeiden suunnittelun tukena, opettajankoulutuksessa, täydennyskoulutuksessa sekä tutkimuksessa.

Kemian opetuksen tutkimus on Suomessa nuori tieteenala. Opettajat tarvitsevat tutkimusperustaista tietoa siitä, kuinka edistää oppimista. Opettajan tulee ymmärtää oppilaiden ajattelua ja osata käyttää sopivia opiskeluympäristöjä, jotta kemian oppiminen olisi mielekästä ja opiskelussa tarvittavat taidot kehittyisivät.

Kirjan ovat toimittaneet yliopistonlehtori Maija Aksela Kemian opetuksen keskuksesta Helsingin yliopiston kemian laitokselta ja opetusneuvos Marja Montonen Opetushallituksesta.

Tekijät:
Maija Aksela & Marja Montonen (Toim.)

Vuosi:
2008

ISBN:
978-952-13-3557-0

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin osa 1 (pdf)
Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin osa 2 (pdf)
Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin osa 3 (pdf)
Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin osa 4 (pdf)