Ammatillisen peruskoulutuksen opetuksen ja ohjauksen määrä ja riittävyys

Tämä raportti sisältää tietoa ammatillisen peruskoulutuksen opetuksen ja ohjauksen määrästä ja riittävyydestä. Opetushallitus teetti tämän suomen- ja ruotsinkielisen ammatillisen peruskoulutuksen tilannetta kartoittavan selvityksen opetusministeriön toimeksiannosta. Pääministeri Matti Vanhasen hallitusohjelmassa todetaan: lähiopetuksen ja -ohjauksen määrää lisätään ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tällä selvityksellä tuotettiin tietoa tuon hallitusohjelman linjauksen toteuttamiseen liittyvän päätöksenteon taustaksi. Lähiopetuksen ja -ohjauksen määrää ja riittävyyttä on kartoitettu aikaisempien selvitysten ja tilastoaineiston pohjalta sekä koulutuksen järjestäjille ja opettajille osoitettujen kyselyjen ja koulutuksen järjestäjien, opettajien, opiskelijoiden ja työelämän edustajien haastattelujen perusteella. Työ on ollut haasteellista sekä opetuksen ja ohjauksen käsitteellisen monimuotoisuuden että seurantajärjestelmien rajallisuuden vuoksi.

Tekijät:
Marja-Helena Salmio, Matti Mäkelä

Vuosi:
2009

ISBN:
978-952-99956-8-4

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi, ruotsi

Julkaisu: 
Ammatillisen peruskoulutuksen opetuksen ja ohjauksen määrä ja riittävyys (pdf)