Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa – perusraportti kyselystä vuonna 2008

Raportissa julkaistaan esitutkimuksen tulokset kyselystä opetussuunnitelmaperusteiseen ammatillisen perustutkintoon johtavan koulutuksen oppilaitoksille. Tutkimuksen päätavoitteena oli testata vertailukelpoisen tiedon saamista oppilaitosten toiminnasta, tapahtumista, voimavaroista ja yhteisistä käytännöistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi oppilaitoksissa. Raportti havainnollistaa myös Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistä toimintalinjaa: mahdollisimman laajaa asiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten, valtion, kuntien ja järjestöjen, ja tietenkin myös kotien ja koulujen yhteisyötä lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tekijät:
Pirjo Väyrynen, Vesa Saaristo, Kirsi Wiss ja Anne-Marie Rigoff (toim.), Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos ja Opetushallitus

Vuosi:
2009

ISBN:
978-952-13-4143-4 (nid.)
978-952-13-4144-1 (pdf)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa – perusraportti kyselystä vuonna 2008 (pdf)