Käsikirja ammatillisen koulutuksen toimijoille – Osaamiskehys opettajille, johtajille ja työpaikkaohjaajille

Opetushallituksen ja Euroopan ammatillisen koulutuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen Cedefopin yhdessä tuottama käsikirja Competence framework for VET professions on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen toimijoille. Käsikirjan kuvaukset ammatillisten opettajien, rehtoreiden ja työpaikkaohjaajien tehtävistä ja osaamistarpeista ovat laajan eurooppalaisen selvityksen tulosta. Kuvauksia voi käyttää muun muassa ammatillisen kehittymisen tukena, rekrytoinnissa ja yhteisön osaamisen kartoittamisessa.

Tekijät:
Kristiina Volmari, Seppo Helakorpi & Rasmus Frimodt (toim.)

Vuosi:
2009

ISBN:
978-952-13-4117-5 (nid.)
978-952-13-4118-2 (pdf)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
englanti

Julkaisu:
Competence framework for VET professions (pdf)