Kestävää ammatillista koulutusta – näkökulmia ekologiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen kestävään kehitykseen

Kirja sisältää laajan katsauksen kestävän kehityksen ja koulutuksen nykytilaan. Se auttaa hahmottamaan, miten kestävä kehitys on eri vaiheiden kautta saanut yhä suuremman merkityksen nykypäivän ammatillisessa koulutuksessa. Uudistettu ammatillisen koulutuksen kestävää kehitystä käsittelevä kirja esittelee, miten ammattiopistoissa kestävän kehityksen ja ympäristöasioiden näkökulman sisällytetään luontevana osana ammatillisen koulutuksen laadunhallintaan, toimintoihin ja opetukseen.

Kirjassa on otettu huomioon meneillään olevan perustutkintojen uudistuksen vaikutukset sekä kestävän kehityksen kriteereiden uudistustyö. Sen lisäksi kirja avaa uusia näkökulmia, miten esimerkiksi kestävä kehitys nivotaan osaksi ammatillista koulutusta niin arjen opetuksessa jokaisella ammattialalla kuin ammattitaitokilpailujen huippusuorituksissa.

Tekijät:
Jorma Kärppä, Tiina Laurila ja Kati Lundgren, Suomen ympäristöopisto SYKLI

Vuosi:
2009

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

ISBN
978-952-13-4146-5 (nid.)
978-952-13-4147-2 (pdf)

Julkaisu:
Kestävää ammatillista koulutusta – näkökulmia ekologiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen kestävään kehitykseen (pdf)