Koulutus ja sukupuolten tasa-arvo

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Opetushallituksen asiantuntijoiden yhteistyönä on valmistunut julkaisu Koulutus ja sukupuolten tasa-arvo. Siinä peilataan perusopetuksessa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtunutta kehitystä hallituksen tasa-arvopoliittisiin ohjelmiin ja tavoitteisiin. Julkaisu sisältää myös katsauksen tasa-arvosuunnittelun etenemiseen oppilaitoksissa sekä johtopäätöksiä tulevaisuuden linjauksiksi. 

Tekijät:

Heli Kuusi, Ritva Jakku-Sihvonen, Marika Koramo. Koulutus ja sukupuolten tasa-arvo. 

Julkaisija:
Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:52.
Julkaisu on Opetushallituksen ja STM:n yhteisjulkaisu.

Vuosi:
2009

ISBN:
ISBN 978-952-00-2934-0 (nid.)
ISBN 978-952-00-2935-7 (PDF)
ISSN 1236-2115 (painettu)
ISSN 1797-9897 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Koulutus ja sukupuolten tasa-arvo (pdf)