Koulutus ja työvoiman kysyntä 2020. Tulevaisuuden työpaikat – osaajia tarvitaan. 

Julkaisu sisältää ennakointituloksia 2010-luvun alkupuolen aloittajatarpeista koulutus- ja opintoaloittain nuorten ammatillisessa peruskoulutuksessa, ammattikorkeakoulutuksessa sekä yliopistokoulutuksessa. Tulokset perustuvat ennakoituun työvoiman kysyntään, joka ulottuu vuoteen 2020. Työvoiman kysynnässä tarkastellaan toimialojen ja ammattiryhmien työllisten määrien muutoksia ja työvoimasta poistuvien määriä. Ennakointitulosten lisäksi julkaisu sisältää kuvauksen ennakointimenetelmästä, ennakoinnin eri vaiheista ja laskentatuloksiin vaikuttavista tekijöistä sekä laajan tausta-aineiston.

Julkaisu palvelee koulutustarjonnan suunnittelua ja päätöksentekoa. Samalla se antaa näkökulmia ja ideoita koulutukseen ja työhön hakeuduttaessa.

Tekijät:
Ilpo Hanhijoki, Jukka Katajisto, Matti Kimari, Hannele Savioja

Vuosi:
2009

ISBN:
978-952-13-3831-1 (nidottu)
978-952-13-3832-8 (pdf)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi, englanti (lyhennelmä)

Julkaisu:
Koulutus ja työvoiman kysyntä 2020 (pdf)