Laivojen sähkökäytön koulutuksen kehittämistarveselvitys

Tämä raportti käsittelee Opetushallituksen ja merenkulkualan koulutustoimikunnan tilaamaa ja Oy Master Mariner Ltd:n toteuttamaa selvitystyötä koskien laivojen sähkökäytön koulutuksen kehittämistarpeita. Laivasähköala muodostaa pienen, mutta merkittävän osan suomalaisesta meriklusterista. Selvityksessä kuvataan sekä toimintasektorin merkittävää muutosta että alan työelämän ja koulutuksen nykytilaa. Selvitys perustuu kirjallisuuslähteistä kerättyyn perustietoon, nykyisten koulutussisältöjen ja määräysten tutkimiseen sekä operatiivisen henkilöstön ja varustamoiden, meriteollisuuden, viranomaisten ja koulutusorganisaatioiden edustajien kyselyin ja haastatteluihin. Lisäksi huomioitiin EU-direktiivien ja kansainvälisen STCW –yleissopimuksen uudistusten myötä odotettavissa olevat muutokset. Selvityksessä havaittiin, että laivojen sähköoperaatioihin liittyvät käytännöt vaihtelivat merkittävästi varustamoiden, alusten sekä miehistöjen välillä. Selvityksessä ilmeni sekä erittäin kehittyneitä käytäntöjä että myös oleellisesti puutteellisia toimintamalleja. Merkillepantavaa hankkeessa oli selvitykseen osallistuneiden henkilöiden ja organisaatioiden tahtotila kehittää toimintaa ja vallitsevia käytäntöjä.

Tekijät:
Riku Anttila & Jarno Laine

Vuosi:
2009

ISBN:
978-952-13-4104-5

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Laivojen sähkökäytön koulutuksen kehittämistarveselvitys (pdf)