Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen keskeyttämisselvitys

Maahanmuuttajataustaisten nuorten riski keskeyttää toisen asteen ammatilliset opinnot on tilastollisesti suurempi kuin kantaväestöllä. Turun ammatti-instituutin Opetushallituksen toimeksiannosta toteuttama selvitys kartoitti maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ammatillisen opetussuunnitelmaperusteisen peruskoulutuksen keskeyttämisen syitä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi selvityksen yhteydessä etsittiin niitä hyviä käytäntöjä ja toimenpide-ehdotuksia, joilla keskeyttämisiä voitaisiin ehkäistä. Selvitystyön ruotsinkielisestä osuudesta vastasi Svenska Yrkesinstitutet (1.1.2009 alkaen Yrkesakademin i Österbotten).

Tekijät: 
Jaana Kilpinen
 
Vuosi: 
2009 

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi
 
ISBN
978-952-13-4237-0 (nid.)
978-952-13-4238-7 (pdf)

Julkaisu:
Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen keskeyttämisselvitys (pdf)
 
Painettua julkaisua voi tiedustella Jaana Kiiskiseltä (etunimi.sukunimi(at)oph.fi)