Miten ruotsia osataan peruskoulussa?

Perusopetuksen päättövaiheen ruotsin kielen B-oppimäärän oppimistulosten kansallinen arviointi 2008

Opetushallitus arvioi huhtikuussa 2008 toisen kerran ruotsin kielen oppimistuloksia perusopetuksen päättövaiheessa. Edellinen arviointi toteutettiin vuonna 2001.

Otosperustainen arviointiaineisto kerättiin yhteensä 107 koulusta. Kuullun ja luetun ymmärtämisen sekä kieliopin ja kirjoittamisen kokeeseen osallistui yhteensä 5 534 oppilasta. Otoskouluista valittiin 52 koulua, joissa suoritettiin myös puhumisen koe. Puhumisen kokeeseen osallistuneiden oppilaiden määrä oli 795.

Raportissa kuvataan oppimistuloksia ja oppilaiden asenteita ruotsin kielen opiskelua kohtaan. Tulokset ovat jonkin verran heikompia kuin vuoden 2001 arvioinnissa. Arviointiraportissa kuvataan myös koulussa annettujen todistusarvosanojen ja oppilaiden arvioinnissa saavuttamien tuloksen yhteyttä.

Ruotsin kielen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa asetettujen tavoitteiden saavuttamista arvioitiin käyttäen 10-portaista taitotasoasteikkoa, joka perustuu eurooppalaiseen 6-portaiseen viitekehykseen. Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerien määrittelemä arvosanan hyvä (8) taso vastaa reseptiivisen kielitaidon osalta taitotasoasteikon tasoa A2.1 ja produktiivisen kielitaidon osalta taitotasoa A1.3.

Tekijät:
Eeva Tuokko

Vuosi:
2009

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

ISBN
978-952-13-4151-9 (nid.)
978-952-13-4152-6 (pdf)

Julkaisu:
Miten ruotsia osataan peruskoulussa? (pdf)