Seuranta- ja palautejärjestelmän kehittäminen ammattiosaamisen näyttöihin - Projektin loppuraportti 

Opetushallitus selvitti syksyllä 2009 koulutuksen järjestäjien oppimistulosten arviointiprosessia. Projektin tavoitteena oli kuvata, analysoida ja raportoida kolmen koulutuksen järjestäjän käytännöt ja kehittämisehdotukset ammattiosaamisen näyttöjen dokumentointiprosessiin ja oppimistulosten arvioinnin oppilaitoskohtaiseen palauteraporttiin. Lisäksi tavoitteena oli tehdä kehittämisehdotukset oppimistulosten arvioinnin taustakyselyihin.

Selvityksen mukaan ammatillisten oppimistulosten näyttöperusteinen kansallinen arviointi on haasteellinen kaikille osapuolille. Koulutuksen järjestäjät eivät vielä ole selkeästi hahmottaneet oppimistulosten arviointiprosessia ja sen tärkeyttä. Oppilaitokset eivät ole hyödyntäneet oppimistulostietoja ja Opetushallituksen palauteraportteja osana koulutuksen laadunhallintaa. Ammattiosaamisen näyttöprosessi toimii kuitenkin yleisesti hyvin ja kaikista näytöistä kerätään arviointitiedot.

Raportissa annetaan suosituksia seuranta- ja palautejärjestelmän kehittämiseen. Projektissa olivat mukana Salon seudun koulutuskuntayhtymän lisäksi Oulun seudun ammattiopisto (Kontinkankaan yksikkö) ja Turun ammatti-instituutti.

Tekijät: 
Kirsti Stenvall, Elise Anttalainen-Kulmala, Erja Kotimäki, Pia Lagercrantz 

Vuosi: 
2009

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä: 
suomi 

ISBN: 
978-952-13-4440-4 (pdf)

Julkaisu:
Seuranta- ja palautejärjestelmän kehittäminen ammattiosaamisen näyttöihin (pdf)