Taide ja taito – kiinni elämässä!

TaiTai on Opetushallituksessa vuonna 2008 laadittu toimenpideohjelma taide- ja taitoaineiden opetuksen kehittämiseksi. Useiden kulttuurikasvatushankkeiden jälkeen kehittämistyö päätettiin nyt suunnata eri koulumuotojen taide- ja taitokasvatuksen kehittämiseen. Opetushallituksen taide- ja taitokasvatuksen asiantuntijat laativat yhdessä toimenpideohjelman tätä tarkoitusta varten. Keväällä 2008 julkistettuun ohjelmaan kirjattiin neljä toimenpidettä, joista yksi on taide- ja taitokasvatusta käsittelevän julkaisun toimittaminen. Julkaisun taustalla on ajatus, että taide- ja taitoaineiden opetusta tulisi kehittää sisällöllisesti eri koulumuotojen opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti. Taide- ja taitoaineiden kehittämiseen kuuluu myös kaikki se, mikä on yhteistä taiteesta ja taidosta oppimiselle. Käytännön pedagogiikan kehittäminen tapahtuu kouluyhteisön arjessa erilaisissa oppimisympäristöissä. Taiteiden ja taitojen opiskeluun liittyy kehollisuus, aistivoimaisuus, käsillä tekeminen, taitaminen ja oppimisprosessin kokonaisvaltaisuus. Ne voivat palvella koulun opetus- ja kasvatustehtävää nykyistä paremmin. Julkaisun ensisijainen tavoite onkin tukea koulujen ja opettajien työtä.

Tekijät:
Opetushallituksen taide- ja taitokasvatuksen asiantuntijatyöryhmä

Vuosi:
2009

ISBN:
978-952-13-4034-5

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Taide ja taito – kiinni elämässä! (pdf)