Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen perusopetuksessa 2009

Perusopetukseen sisältyvän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vertailukelpoisen kuvaamisen tutkimus- ja kehitystyön ensimmäinen vaihe tehtiin sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämässä Terveyden edistämisen vertaistieto (TedBM) -hankkeen osahankkeessa Opetushallituksen ja Stakesin yhteistyönä vuosina 2006–2008. Peruskouluille tehtyjen esitutkimusten tulokset julkaistiin kahtena perusraporttina. Vuosina 2007–2008 tehtyjen esitutkimusten tulokset on raportoitu kahdessa aikaisemmassa raportissa. 

Sosiaali- ja terveysministeriön Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle osoittama määräraha mahdollisti tutkimus- ja kehitystyön jatkamisen vuoden 2009 aikana. Kehitystyön jatkamiseksi ja vertailukelpoisen seurantatiedon keräämiseksi on syksyllä 2009 tehty uusi yhteinen kysely kaikille peruskouluille. Tässä raportissa julkaistaan seurantakyselyn perustulokset ja ensimmäinen ehdotus vertailukelpoisiksi tunnusluvuiksi. Tavoitteena on saattaa perustulokset ja ehdotus tunnusluvuiksi mahdollisimman peruskoulujen ja opetuksen järjestäjien käyttöön ja arvioitaviksi.
 
Tekijät:
Toimittajat: Matti Rimpelä, Sari Fröjd ja Heidi Peltonen
Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 
Vuosi: 
2010
 
ISBN: 
978-952-13-4456-5 (pdf)

Sarja: 
Koulutuksen seurantaraportit 2010:1

ISSN:
ISSN-L 1798-8934
ISSN 1798-8942 (verkkojulkaisu) 

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen perusopetuksessa 2009 (pdf) 

Painettua julkaisua voi tiedustella > Opetushallituksen kirjastosta

Aikaisemmat raportit:
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa (pdf)
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa 2 (pdf)

Vastaavat raportit on tehty myös ammatillisista oppilaitoksista ja lukioista.