Kestävää ammatillista koulutusta – näkökulmia ekologiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen kestävään kehitykseen

Kestävä kehityksen edistäminen on yksi elinikäisen oppimisen avaintaidoista. Se tulee ottaa huomioon eri ammateissa arjen toiminnassa. Kestävän kehityksen edistäminen on jokaisen ammatin ammattitaitoa.
 
Kestävää ammatillista koulutusta on kirjan toinen painos. Se on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen järjestäjälle avuksi kestävän kehityksen toimintajärjestelmän rakentamisessa ja kestävän kehityksen sisällyttämistä osaksi koulutuksen järjestäjän laadun hallintaan.
 
Kirjassa on runsaasti esimerkkejä, miten opettaja sisällyttää kestävän kehityksen osaksi omaa opetustaan. Sitä tukeva verkkomateriaali täydentää uudistettua painosta. 
Verkkomateriaali osoitteessa: http://www03.edu.fi/aineistot/keke/ 

Tekijät:
Jorma Kärppä, Tiina Laurila ja Kati Lundgren
 
Vuosi:
2010
 
ISBN:
978-952-13-4503-6 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2010:7

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)
 
Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Kestävää ammatillista koulutusta (pdf)