Koulu 3.0

Julkaisu toimii keskustelun avaajana ja osin myös jatkaa jo aloitettua keskustelua tieto-ja viestintätekniikan roolista opetuksessa, oppimisessa. Julkaisun artikkelit luotaavat aihepiiriä tutkimuksen eri näkökulmista toisiaan täydentäen.

Julkaisu on suunnattu kaikille tieto-ja viestintätekniikan opetuksesta kiinnostuneille opettajille, oppilaitosjohdolle, vanhemmille ja päättäjille kaikilla kouluasteilla ja oppilaitosmuodoissa.

Tekijät:
Kaisa Vähähyyppä (toim.)

Vuosi:
2010

ISBN:
978-952-13-4418-3 (nid.)
978-952-13-4419-0 (pdf)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi, ruotsi 

Julkaisu: 
Koulu 3.0 (pdf)