Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa

Tilastokatsaus 2010

Tilastokatsaukseen on koottu valtakunnallisia tuloksia maahanmuuttajien/ vieraskielisten koulutukseen pääsystä ja läpäisystä ammatillisessa perus- ja lisäkoulutuksessa. Selvitykseen on lisäksi tuotettu uutta tietoa erityisopiskelijoiden määristä ja etenemisestä sekä vieraskielisten osallistumisesta valmistaviin ja valmentaviin koulutuksiin. Selvityksessä tuodaan myös esiin tietotuotannon puutteita ja kehittämisehdotuksia ajantasaisten tilastojen tuottamiseksi.

Tekijät:
Laura Jauhola

Vuosi:
2010

ISBN:
978-952-13-4624-8 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2010:11

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa (pdf)