Merkkejä tulevaisuuden oppimisympäristöistä

Suomessa on viime vuosina tehty valtavasti työtä oppimisympäristöjen kehittämiseksi. Koulut ovat avautuneet kohti yhteiskuntaa, ja samaan aikaan yhä useammat koulun ulkopuliset tahot ovat alkaneet tarjota pedagogisia palveluita. Minkälaisia muutoksia muuttunut tilanne asettaa koulunkäynnille ja opetuksen järjestäjälle? 

Tässä selvitystyössä tarkastellaan kahdeksaa Opetushallituksen rahoittamaa oppimisympäristöjen kehittämishanketta. Hankkeiden edustajat kertovat, miten he ovat kehittäneet koulua oppimisympäristönä, ja esittelevät haasteita ja hyviä käytäntöjä. Hankkeissa on kehitetty koulua esimerkiksi luomalla oppimisympäristöjä yhdistäviä verkostoja, tukemalla oppilaiden toimijuutta ja edistämällä tasa-arvoa. Myös teknologian opetuskäyttö on keskeiseeeä roolissa. Selvitystyön tuloksena esitetään suosituksia keinoista, joiden avulla kouluja ja oppilaitoksia voidaan eri hallinnon tasoilla tukea matkalla kohti tulevaisuuden oppimisympäristöjä. 

Tekijät:
Antti Rajala, Jaakko Hilppö, Kristiina Kumpulainen, Varpu Tissari,  Leena Krokfors, Lasse Lipponen 

Vuosi:
2010
 
ISBN:
978-952-13-4417-6 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2010:3

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu) 

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi 

Julkaisu:
Merkkejä tulevaisuuden oppimisympäristöistä (pdf)