Monikulttuurinen kouluyhteisö

Kirja kertoo Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä (MOKU) -hankkeesta, jossa on ollut vuodesta 2007 lähtien yli 50 kuntaa. Kunnat ovat laatineet kehittämistoimenpiteistä suunnitelman ja toteuttaneet sitä kouluyhteisöjen arjessa. Hankkeessa on edistetty sekä maahanmuuttajataustaisten opetuksen käytänteitä että valtaväestön taitoja kohdata maahanmuuttajia.

Teos sisältää artikkeleita sekä kuvauksia opetusmenetelmistä ja materiaaleista. Kirjoittajat ovat hyödyntäneet menestyksekkäästi kansallisten linjausten tuntemustaan sekä omaa kokemustaan maahanmuuttajataustaisten opetuksen parissa.

Tekijät:
Pirjo Immonen-Oikkonen ja Anne Leino (toim.)

Vuosi:
2010

ISBN:
978-952-13-4523-4 (pdf)

Sarja:
Oppaat ja käsikirjat 2010:8

ISSN:
ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Monikulttuurinen kouluyhteisö (pdf)

Painettua julkaisua voi tiedustella Marita Korpilta,