Näyttötietoa ammattiosaamisesta II

Tässä raportissa tarkastellaan tuloksia kone- ja metallialan, sosiaali- ja terveysalan, hotelli- ja ravintola-alan sekä logistiikan perustutkintojen ammattiosaamisen näytöistä. Opetushallitus on kerännyt tietoja vuosina 2006 - 2009 toteutetuista näytöistä kansallisesti ensimmäistä kertaa koko tutkinnon suorittamisen ajalta. Tuloksia on muun muassa vertailtu eri lukuvuosien välillä sekä selvitetty näyttöjen toteuttamis- ja arviointikäytäntöjen yhteyttä ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoihin.

Tekijät:
Marika Koramo ja Pirjo Väyrynen

Vuosi:

2010

ISBN:
978-952-13-4525-8 (pdf)

Sarja:
Koulutuksen seurantaraportit 2010:3

ISSN:
ISSN-L 1798-8934
ISSN 1798-8942 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Näyttötietoa ammattiosaamisesta II (pdf)