Opettajien työhyvinvointi − Katsaus opettajien työhyvinvointitutkimuksiin 2004−2009

Tämä julkaisu on kooste opettajien ja rehtoreiden työhyvinvointiin liittyvistä tutkimuksista. Raporttiin sisältyvät opettajien ja rehtoreiden työhyvinvointia koskeneiden ja sivunneiden ajankohtaisten tutkimusten ja selvitysten päätulokset vuosilta 2004−2009. Raportissa sivutaan osittain myös kansainvälisiä tutkimuksia lisäperspektiivin saamiseksi. Läpikäytyjä tutkimuksia, selvityksiä ja tieteellisiä artikkeleita on yhteensä 172 kpl. Raportti sisältää myös suosituksia oppilaitosten työilmapiirin ja työhyvinvoinnin parantamiseksi. 

Raportti on tilattu Helsingin yliopiston Koulutus- ja tutkimuskeskus Palmeniasta ja sen on laatinut erikoissuunnittelija Jussi Onnismaa. 

Tekijät: 
Jussi Onnismaa

Vuosi:
2010
 
ISBN: 
978-952-13-4461-9 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2010:1

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu) 

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu: 
Opettajien työhyvinvointi (pdf)