"Opetushallituksen päätös on ’painava’ paperi" - ulkomaisen tutkinnon suorittaneiden kokemuksia tunnustamisesta

Tutkintojen tunnustaminen ja vertailu -yksikkö tekee päätöksiä ulkomailla suoritettujen tutkintojen antamasta kelpoisuudesta, antaa vertailulausuntoja ulkomaisista toisen asteen tutkinnoista sekä edistää osaamisen tunnustamista.

Yksikkö selvitti asiakkaiden tyytyväisyyttä Opetushallituksen päätökseen ja palveluun sekä keräsi tietoa päätösten vaikuttavuudesta. Tässä julkaisussa kuvataan selvitystä ja sen tuloksia.
 
Tekijät:
Opetushallitus
 
Vuosi:
2010 

ISBN:
978-952-13-4598-2 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2010:10

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu) 

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi 

Julkaisu:
"Opetushallituksen päätös on ’painava’ paperi" (pdf) 

Painettuja julkaisuja voi tiedustella osoitteesta