Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010–2015

Tässä asiakirjassa määritellään Opetushallituksen tutkimusstrategiset linjaukset vuosiksi 2010−2015. Linjaukset liittyvät Opetushallituksen asemaan tiedon tuottajana ja tutkimustiedon hyödyntäjänä. Tutkimusstrategia sisältää tutkimusstrategisten tavoitteiden lisäksi pohdintaa siitä, millaisin keinoin, toimintatavoin ja käytäntein nämä tavoitteet saavutetaan. Lisäksi tuodaan esiin viraston kannalta keskeiset tutkimuksen painopistealueet.

Tekijät:
Työryhmä: Petri Pohjonen, Pasi Kankare, Jari Rajanen, Heidi Backman, Aulikki Etelälahti, Hannele Louekoski, Matti Kyrö, Petra Packalen, Kari Nyyssölä

Vuosi: 
2010
 
ISBN:

978-952-13-4535-7 (pdf)

Sarja: 
Muistiot 2010:1

ISSN:
ISSN-L 1798-8896
ISSN 1798-890X (verkkojulkaisu)
 
Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä: 
suomi
 
Julkaisu:
Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010–2015 (pdf)