Oppimisympäristöjä avartamassa − Oivalluksia, ideoita ja esimerkkejä oppimisympäristöiksi ammatillisessa koulutuksessa

Julkaisun tarkoitus on koota ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämishankkeissa toimineiden henkilöiden (opettajat ja hankehenkilöstö) oivalluksia ja ideoita oppimisympäristöjen kehittämisestä. Lisäksi kuvataan kehittämistyön tuotoksina syntyneet toimintamallit/esimerkit, joita voidaan hyödyntää eri aloilla. Julkaisun tavoitteena on levittää tietoa kehitetyistä toimintamalleista, antaa ideoita sekä innostaa ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämiseen.
 
Julkaisu on suunnattu ammatillisen koulutuksen kehittäjille, opettajille, oppilaitosjohdolle sekä opetustoimen henkilöstökoulutuksen parissa työskenteleville ja työelämän edustajille.
 
Julkaisu koostuu viiden eri koulutuksen järjestäjän ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämishankkeissa vuosina 2007−2009 tuottamista toimintamalleista.
 
Opetushallitus on tukenut valtionavustuksella kehittämistyötä. Julkaisu on syntynyt Opetushallituksen, Educa-Instituutti Oy:n ja viiden oppimisympäristöhankkeen yhteistyön tuloksena.
 
Julkaisussa kuvataan paikallisia työympäristöjä hyödyntävä ammatillisen perustutkinnon järjestämismalli sekä toiminnallinen Kylpemällä kielitaitoa -menetelmä, jossa kielen opiskelu tapahtuu aidossa työympäristössä. Julkaisu sisltää kolme esimerkkiä erilaisista yrityssimultaatioista, joissa mm. hyödynnetään paikalliselta yrittäjältä hankittuja tiloja ja ohjaajana toimii työelämän edustajia; mallinnetaan teollisuuden suunnittelu- ja valmistusprosessia hyödyntämällä ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyötä; sekä perustetaan yrityksiä virtuaalimaailmaan, jossa tuotetaan palveluja asiakkaille eri puolelle maailmaa. Kuvatut simultaatiot toimivat myös yrittäjyysosaamisen oppimisympäristöinä.
 
Julkaisun liitteenä on työkaluja ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittäjille.
 
Tekijät:
Tarja Frisk (toim.) 

Vuosi:
2010
  
ISBN: 
978-952-13-4465-7 (pdf)

Sarja:
Oppaat ja käsikirjat 2010:1

ISSN:
ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu) 

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi, ruotsi

Julkaisu:
Oppimisympäristöjä avartamassa (pdf)
Liitteet (pdf)