Osaava opettaja 2010−2020 − Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön osaaminen

Loppuraportti


Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön osaamishankkeen loppuraportissa esitetään laajan asiantuntijajoukon näkemyksiä ammatillisten opettajien tulevaisuuden osaamistarpeista ja -alueista.

Tutkimuksen aineisto muodostui eDelfoi-tutkimusympäristössä toteutetuista 101 erilaisesta kyselystä ja moniäänisestä 892-jäsenen verkostosta. Pedagogisen osaamisen ja koulutuksen ja työelämän yhteistyön osaamisen paneeleihin osallistuttiin aktiivisimmin, alakohtaisiin paneeleihin osallistuminen vaihteli aloittain.

Raportissa on pyritty säilyttämään kentän ääni opettajien, työpaikkaohjaajien, työelämänedustajien, johdon ja opiskelijoiden tuntemuksina. Tuloksista käy ilmi kuinka tulevaisuuden ammatillinen koulutus tarvitsee joustavaa ja kehittyvän työidentiteetin omaavaa opetushenkilöstöä, osaamisen johtamiseen sitoutuneita esimiehiä ja henkilöstön oppimista tukevaa täydennyskoulutusta.

Loppuraportin kuvauksia voidaan käyttää apuna ammatillisten koulutusorganisaatioiden toiminnan suunnittelussa, sekä osaamisen johtamisessa ja kehittämisessä.

Tekijät:
Aila Paaso & Kati Korento

Vuosi:
2010

ISBN:
978-952-13-4269-1 (nid.)
978-952-13-4270-7 (pdf)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi, ruotsi, englanti

Julkaisu:
Osaava opettaja 2010-2020 (pdf)

Painettua julkaisua voi tiedustella Minna Taivassalo-Salkosuolta (etunimi.sukunimi(at)oph.fi)