Sukupuolijäsennys perusopetuksen oppikirjoissa

Yksi perusopetuksen tärkeistä tavoitteista on auttaa lapsia ja nuoria kasvamaan tasa-arvoa kunnioittaviksi kansalaisiksi. Tukevatko perusopetukseen tarkoitetut oppimateriaalit tätä tavoitetta? Helsingin yliopiston opettajakoulutuslaitoksella tehdyssä selvityksessä tutkitaan äidinkielen ja kirjallisuuden, matematiikan ja oppilaanohjauksen oppikirjoja erityisesti sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta.

Selvityksen päätulos on, että miessukupuoli on enemmän esillä kaikissa tutkituissa materiaaleissa. Lisäksi sukupuolten tasa-arvoon ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvää pohdintaa on oppimateriaaleissa vähän, joten tasa-arvon rakentamiseen ja stereotypioiden purkamiseen ei anneta riittävästi keinoja. Selvityksessä tarkennetaan paikkoja, joissa sukupuolten tasa-arvo tai yhdenvertaisuuden periaatteet on oppikirjoissa nostettu tai voitaisiin paremmin nostaa esiin. 

Tekijät: 
Liisa Tainio ja Tiina Teräs 

Vuosi: 
2010
 
ISBN:
978-952-13-4536-4 (pdf)

Sarja: 
Raportit ja selvitykset 2010:8

ISSN:
ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu) 

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä: 
suomi 

Julkaisu:
Sukupuolijäsennys perusopetuksen oppikirjoissa (pdf)