Tohditko tunnistaa? - Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen nykytila ja kehittämishaasteet ammatillisessa peruskoulutuksessa

Selvityshankkeen tavoitteena oli kartoittaa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen nykytilannetta ammatillisessa peruskoulutuksessa ja kerätä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen hyviä käytäntöjä.

Julkaisu koostuu kahdesta osasta, jotka perustuvat selvityksen kysely- ja haastatteluaineistoon. Julkaisun ensimmäisessä osassa (Miten kenttä on toiminut) esitellään valtakunnallisen kyselyn tuloksia, jotka kuvaavat osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen nykytilannetta. Julkaisun toinen osa (Syventävä katsaus) koostuu artikkeleista, joissa perehdytään syvemmin selvityksen tuloksista esiin nousseeseen osaamisen tunnistamisine ja tunnustamisen tematiikkaan. Toinen osa sisältää myös ehdotuksia osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kehittämiseen ammatillisessa peruskoulutuksessa.

Tekijät:
Lea Soininen, Annu Niskanen, Aino Lepänjuuri (toim.)

Vuosi:
2010

ISBN:
978-951-830-174-8 (pdf)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Tohditko tunnistaa? (pdf)