Vahvuutena kansainvälisyys − Kansainvälisen toiminnan strateginen suunnittelu ammatillisessa koulutuksessa

Tämä opas on laadittu helpottamaan koulutuksen järjestäjien kansainvälisen toiminnan strategista suunnittelua ja selkiyttämään sitä koskevaa keskustelua osana ammatillisen koulutuksen kehittämistä. Opas tarjoaa työkaluja ja ohjeita kansainvälisen toiminnan suunnitteluun kansainvälistymisen eri vaiheissa oleville oppilaitoksille.

Kansainvälisen toiminnan strategisen suunnittelun avulla henkilöstölle ja opiskelijoille tehdään näkyväksi, miten kansainvälinen toiminta liittyy oppilaitoksen ydintoimintaan ja kehittämiseen. Strategisella suunnittelulla linjataan kansainvälistä toimintaa ja tuodaan siihen systemaattisuutta, joka helpottaa toiminnan ohjausta ja henkilöstön käytännön työtä.

Tekijät:
Opetushallitus, CIMO, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Omnia, Skills Finland ry

Vuosi:
2010

ISBN:
978-952-13-4579-1 (pdf)

Sarja:
Oppaat ja käsikirjat 2010:10

ISSN:
ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8969 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi, ruotsi, englanti

Julkaisu:
Vahvuutena kansainvälisyys − Kansainvälisen toiminnan strateginen suunnittelu ammatillisessa koulutuksessa (pdf)